17.5.2017

Bonjour!

Eilinen kiekkotappio on pyyhitty pois mielestä. Bon!

Katkonaisesti nukutun yön jälkeen (Janne ei meinannut nukahtaa millään, kisuliini kävi maukumassa kello 2, että pois hänen huoneestaan) suihkunraikkaana porukka valmistautuu hiljalleen lähtöön.

Iloinen emäntämme Françoise valmistautuu töihin lähtöön. JM on jo työskennellyt tovin.

Iloinen Pariisin matkaoppaamme oli vähemmän iloinen, koska oli unohtanut työavaimensa kotiinsa (hän jäi kanssamme Plaisiriin yöksi – sorry Ricky). Nyt hän kiitää mersulla Pariisin aamuruuhkissa – tuo mersuni ehjänä takaisin, please…

Ajovuoro Esalla ja suunnitelma on seuraava:

Plaisir-Koblenz

Siis, kyynel silmänurkassa lähdimme ajamaan kohti Koblenz kaupunkia Saksassa. Ranskan tiet ansaitsevat kiitosmaininnan. Belgian tiet olivat huonommassa (vähän niinkuin Suomen paikattujen kaltaiset), ei kuitenkaan liian huonossa verrattuna Ranskaan.

Luxenburgin tiet olivat hieman paremmat kuin Belgian, mutta eivät yltäneet Ranskan tasolle. Vasta Saksan tiet ylsivät Ranskan tasolle.

Esan mielestä Ranskan pikkukylien kaupungit olivat kauniimpia kuin Belgian tai Luxemburgin.

Aamulla Koblenzin lähistöltä varattu hotelli oli positiivinen yllätys Mosel-joen lähistöllä. Pyöräilyreittikin meni vierestä – jos pyöräilystä pitää.

Hotel Burgschänke on hieman linnamainen ja riittävän rauhallinen ja tasokas. Ainoa miinus tuli, että toisen huoneen telkkari ei toiminut 🙁 Se seikka, että olemme liikkeellä “pahimman” turistikauden ulkopuolella, auttaa hotellin valinta mahdollisuuksia.
No, läppäriltä näimme sen minkä halusimme.

Matkamme itsessään sujui mukavasti ja käväisimme Resthel-nimisessä kaupungissa syömässä. Opimme ennen matkamme loppua ajoittamaan lounaamme noin kello 13-14 välille, sillä kello 14 jälkeen ruokailu vaikeutuu selkeästi liikkeiden sulkeutuessa… siis jos kunnon ruokaa haluaa.

Maisemat olivat sekä Belgiassa että Luxenburgissa yhtä kauniit ja maiden vaihtumista Ranskan, Belgian, Luxenburgin ja Saksan välillä ei oikein helposti erottanut… rajatullitkin olivat vaatimattomia pieniä rakennuksia ja ajonopeus laski hetkellisesti 130 km/h:sta 70 km/h:ssa.

MERKITTÄVÄ seikka on, vaikkemme Belgiassa ja Luxenburgissa emppiiristä tutkimusta tehneetkään, että Saksan vessapaperi on lähes kuin Suomen vessapaperin, joten Ranska ottakoot hieman oppia ja paksuntakoot seittipaperinsa!

Suunniteltiin alustavaa huomisen suunnitelmaa ja muutama tarkennus pitää tehdä, että pystytään näkemään Suomen matsi!

Nyt pitää mennä nukkumaan, että jaksaa herätä hetkeksi kello 2 tai kello 5:45! (siis 2:15 se oli todellisuudessa)

Guten nach!

Tässä hieman lisäkuvia… tästä

Ajomatka kilometreinä Paris/Plasir – Koblenz 593 km. Kokonaismatka  5246 km.


Bonjour!

La perte de hockey d’hier a été balayé hors de la vue. Bon!

Après le sommeil par intermittence une bonne nuit (Janne était difficile de ne pas s’endormir dans une, Pussycat est allé à miauler à 2, que de sa chambre), frais de la tenue de douche se prépare à la perte progressivement.

Hôtesse heureux Françoise se prépare à travailler la production. JM a déjà travaillé pour un certain temps.

Guides touristiques heureux de Paris était moins heureux, parce qu’il avait oublié les clés de travail à sa maison (il est resté avec nous pour la nuit Plaisir – désolé Ricky). Maintenant, il est dévaler une Mercedes à Paris les embouteillages du matin – ramène intact Mercedes, s’il vous plaît …

Période de travail esa et le plan est le suivant:

Plaisir-Koblenz

Donc, déchirer le coin de l’œil, nous avons commencé à conduire vers la ville de Coblence en Allemagne. les routes françaises méritent une mention de remerciement. les routes belges étaient pires (un peu comme la Finlande patché comme), mais pas trop mal par rapport à la France.

Routes LUXEMBOURG étaient légèrement mieux qu’en Belgique, mais n’a pas atteint le niveau français. Seules les routes allemandes ont atteint des niveaux français.

Esa se sent un peu les villages français, les villes étaient plus belles que la Belgique ou au Luxembourg.

Le matin réservé à proximité de l’hôtel de Coblence était une bonne surprise sur la rivière Moselle à proximité. Pour le cyclisme est allé à la prochaine – si vous continuez à vélo.

Hôtel Burgschänke est un petit château comme, et assez calme et chic. Le seul point négatif est que la deuxième chambre, la télévision ne fonctionne pas 🙁 Le fait que nous sommes en déplacement à l’extérieur du « pire » de la saison touristique, pour aider le choix de l’hôtel.

Eh bien, il est un ordinateur portable, nous avons vu ce que nous voulions.

Notre voyage se est bien passé et nous avons visité une ville appelée manger Resthel. Nous avons appris avant la fin de notre voyage pour planifier des repas à peu près à 13-14 entre, car après avoir mangé à 14 mouvements de fermeture devient nettement plus difficile … Donc, si vous voulez la nourriture décente.

Les paysages étaient à la fois en Belgique et au Luxembourg aussi belle et le changement de pays entre la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne ne distinguait pas correctement facilement … droits de douane aux frontières étaient modestes et les petits bâtiments sont tombés par la vitesse de conduite momentanément de 130 km / h à 70 kmh.

SIGNIFICATIVE fait est, même si la Belgique et Luxembourg fait les recherches de ce en Allemagne le papier hygiénique est presque comme la Finlande du papier toilette, de sorte que La France prend un peu pour apprendre et paksuntakoot seittipaperinsa!

Conçu pour le plan préliminaire de demain et quelques accent doit être fait pour être en mesure de voir le match Finlande!

Maintenant, je dois aller au lit, et être en mesure de se réveiller un instant, à 2 heures ou 05:45! (Par exemple, il était en fait 2:15)

Guten nach!

Conduite à distance en kilomètres de Paris / plasir – Coblence 593 km. Distance totale 5246 km.